Monika Suchánska

Spoluzakladateľka neziskovej organizácie Ke kořenům, ktorá rozvíja prírodné pohrebníctvo a správkyňa Lesa spomienok, prvého prírodného cintorína v Českej republike. Verí, že sprevádzanie pozostalých najviac ovplyvňujú vnútorné kvality sprevádzajúceho, a preto sa tie svoje snaží neustále rozvíjať. Absolvovala seminár s austrálskou sprievodkyňou umierajúcich a pozostalých Zenith Virago či nemeckou terapeutkou Ulrike Reimann o smútku ako zdroji života. Spoločne so Živicou prináša na Slovensko princípy prírodného pohrebníctva aj formou odborných konzultácií pre mestá, ktoré chcú na svojom území vlastný prírodný cintorín.