Andrea Uherková

Vyštudovala ekológiu a ochranu biodiverzity na Technickej univerzite vo Zvolene. Počas štúdií sa venovala najmä propagácii a záchrane starých odrôd ovocných drevín – jabloní, hrušiek a oskoruší. Je absolventkou Sokratovho inštitútu, kam priniesla tému prírodného pohrebníctva, v ktorom vidí zmysel a odvtedy ho pomáha rozvíjať na Slovensku. V Živici pracuje na rôznych projektoch od roku 2017. V Záhrade spomienok má na starosti jej dotváranie, fungovanie, komunikáciu s pozostalými a pomoc pri tvorbe obradov. Absolvovala kurzy o sprevádzaní umierajúcich a pozostalých so zdužením Ke kořenům a so Zenith Virago. Má rada prírodu, dobré knihy a jedlo, zmysluplnú prácu a vnútorný pokoj. Téma smrti ju inšpiruje zmysluplnejšie žiť.